Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Organizacja roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Na podstawie §19 Regulaminu studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku rok akademicki 2020/2021 trwa od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

SEMESTR ZIMOWY:    

od 01.10.2020 r. do 21.02.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne:    od 05.10.2020 r. do 31.01.2021 r. [15 tygodni]

Wakacje zimowe:    od 23.12.2020 r. do 06.01.2021 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna:    01.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

Zimowa sesja poprawkowa:    15.02.2021 r. – 21.02.2021 r.

SEMESTR LETNI:    

od 22.02.2021 r. do 30.09.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne:    od 22.02.2021 r. do 13.06.2021 r. [15 tygodni]

Wakacje wiosenne:    od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r.

Letnia sesja egzaminacyjna:    od 14.06.2021 r. do 30.06.2021 r.

Letnia sesja poprawkowa:    od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. z przerwą na wakacje letnie

Wakacje letnie:    od 12.07.2021 r. do 04.09.2021 r.

 

Okres od 05 do 30 września 2021 r. przeznaczony będzie na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.

 

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90):

 1. 1 listopada 2020 r. (Wszystkich Świętych);
 2. 11 listopada 2020 r. (Narodowe Święto Niepodległości);
 3. 25 grudnia 2020 r. (pierwszy dzień Bożego Narodzenia);
 4. 26 grudnia 2020 r. (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia);
 5. 1 stycznia 2021 r. (Nowy Rok);
 6. 6 stycznia 2021 r. (Święto Trzech Króli);
 7. 4 kwietnia 2021 r. (pierwszy dzień Wielkiej Nocy);
 8. 5 kwietnia 2021 r. (drugi dzień Wielkiej Nocy);
 9. 1 maja 2021 r. (Święto Państwowe);
 10. 3 maja 2021 r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja);
 11. 23 maja 2021 r. (pierwszy dzień Zielonych Świątek);
 12. 3 czerwca 2021 r. (dzień Bożego Ciała).

Rektor w drodze odrębnego zarządzenia ustali dni wolne z przeznaczeniem na organizację Juwenaliów i święta Akademii Pomorskiej w Słupsku.


 

 

 

Znajdziesz nas tutaj