Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawą do zgłoszenia studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest osobiste stawienie się w Biurze ds. Kształcenia i Studentów, wypełnienie stosownego druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ubezpieczyć się można: Biuro ds. Kształcenia i Studentów ul. Boh. Westerplatte 64, II piętro, p. 320

Ubezpieczenie NNW i OC

Każdy student ma możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW ( od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz OC (odpowiedzialności cywilnej), którego posiadanie jest obowiązkowe w trakcie odbywania praktyk).

Ubezpieczyć się można: Biuro ds. Kształcenia i Studentów ul. Boh. Westerplatte 64, II piętro, p. 321

Znajdziesz nas tutaj