Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Kształcenie

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WYKAZY PROCEDUR I REGULAMINÓW

Wykaz regulaminów i instrukcji

Wykaz procedur

KOD NAZWA EDYCJA DATA OBOWIĄZYWANIA LINK DO BIP
  Procedura dotycząca przygotowania wniosku w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 13.12.2019 R.021.141.19
  Procedura dotycząca ustalania programu studiów/wprowadzania zmian w programie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 13.12.2019 R.021.140.19
  Zasady funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Akademii Pomorskiej w Słupsku 03 11.02.2021 R.021.22.21
R.021.33.21
R.021.37.21
  Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku - (dla studentów, doktorantów i innych uczestników) 01 17.02.2021 R.021.27.21
  Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku - (dla kadry) 01 12.12.2019 R.021.133.19
  Procedura potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów 01 24.09.2019 R.000.56.19
  Wytyczne do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia w programach studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 03 19.06.2013 R.0004.33.13
R.000.67.15
R.000.10.16
  Procedura organizacji i realizacji hospitacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 01.12.2020 R.021.170.20
  Procedura badania losów zawodowych absolwentów 02 24.01.2018 R.000.5.18
R.021.3.18
  Procedura przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu oceny nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 29.05.2013 R.0004.27.13
  Procedura przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu oceny pracowników administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 29.05.2013
nie obowiązuje
R.0004.27.13
R.000.43.18
  Procedura dotyczącej oceny przyczyn rezygnacji ze studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 02 29.05.2013 R.0004.27.13
R.000.42.15
 

Kwestionariusz oceny opiekuna I roku. Kwestionariusz oceny opiekuna II i III roku

01 26.02.2014 R.0004.09.14
  Kwestionariusz oceny praktyk przez studentów 01 26.02.2014 R.0004.08.14
  Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w języku angielskim lub niemieckim 01 28.07.2020 R.021.105.20
P.04.APS.01.2021 Ogólnouczelniane zasady użytkowania modułów jHMS/roza oraz eHMS/pens 01 1.09.2021

R.021.98.21

P.07.BU.01.2021 Procedura zakupu książek oraz prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 02.04.2014 treść procedury
P.05.APS.02.2021 Procedura uznawania efektów uczenia się  01 1.10.2021 R.021.112.21

 

Znajdziesz nas tutaj