Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Współpraca

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Współpraca międzynarodowa

Akademia Pomorska umożliwia studentom zdobycie wiedzy i kompetencji w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Uczelnia realizuje projekty współpracy i wymiany akademickiej z wieloma ośrodkami akademickimi, opracowując partnerskie programy kształcenia i umożliwiając uzyskanie wspólnych dyplomów.

 

  • Zaproszenie dla wykładowców i studentów Akademii Pomorskiej - wymiana z Uczelnią Partnerską Winona State University
  • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej
  • ERASMUS (European Action Scheme for the Mobility of University Students) jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie współpracy wyższych uczelni w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Uczelnie biorące udział w Programie ERASMUS mają możliwość realizować następujące działania: mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SM – Student Mobility), mobilność studentów w celu zrealizowania stażu/praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SP – Student Practical Placements); mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (TSM – Teaching Staff Mobility), mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie oraz przyjmowanie pracowników zagranicznych przedsiębiorstw/instytucji, którzy prowadzą szkolenia/kształcenie (OSM – Other Staff Mobility); prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OM – Organisation of Mobility); udział w projektach typu kurs intensywny (IP).
  • Umowy bilateralne. Obecnie mamy podpisanych 50 umów bilateralnych z ukraińskimi uczelniami wyższymi. Aneks do umowy dotyczącej wymian semestralnych – podpisane z 33 uczelniami ukraińskimi. Porozumienie o wzajemnym wsparciu w procesie kształcenia studentów zostało podpisane z  9 uczelniami ukraińskimi. 

W gronie uniwersytetów partnerskich są:

 

Znajdziesz nas tutaj