Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Projekt 5plus

O projekcie

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

Szkolenia kadry administracyjnej

Dokumenty do pobrania

Harmonogram wsparcia

Kontakt

Aktualności

W dniach 31.01.2022- 28.02.2022 trwa rekrutacja uzupełniająca pracowników dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku na wyjazdy stażowe w ramach projektu Akademia Pomorska 5plus- rozwój dla jakości. 

Rekrutacja dotyczy tylko staży krajowych.

Zaktualizowany regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania", link-https://www.apsl.edu.pl/struktura/biuro-ds.-funduszy-zewnetrznych/projekt-5plus/dokumenty-do-pobrania

Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30. 

Kontakt e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl, tel. 59 8 400 513

 

W dniach 13.12.2021-28.01.2022 trwa rekrutacja uzupełniająca pracowników dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku na wyjazdy stażowe w ramach projektu Akademia Pomorska 5plus- rozwój dla jakości. 

Rekrutacja dotyczy tylko staży krajowych.

Zaktualizowany regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania", link - https://www.apsl.edu.pl/struktura/biuro-ds.-funduszy-zewnetrznych/projekt-5plus/dokumenty-do-pobrania

Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30."

Kontakt e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl, , tel. 59 8 400 513

 

STAŻE DYDAKTYCZNE

W dniach 02.11.2021-26.11.2021 trwa rekrutacja uzupełniająca pracowników dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku na staże w ramach projektu Akademia Pomorska 5plus- rozwój dla jakości.  
Zaktualizowany regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym  znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania. Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu:

Kancelaria ogólna, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30

W dniach 01.10.2021-20.10.2021 trwa rekrutacja pracowników dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku na staże w ramach projektu Akademia Pomorska 5plus- rozwój dla jakości.  

Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu: Kancelaria ogólna, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30.

 

Działania w projekcie

Ze względu na pandemię COVID 19, szkolenia w ramach projektu realizowane są w formie zdalnej.

Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników kadry administracyjnej i zarządczej a także dla kadry dydaktycznej zostaną zrealizowane do czerwca 2021r.

Szkolenia podnoszące kwalifikacje językowe (angielski) kadry administracyjnej i dydaktycznej zostaną zrealizowane do maja 2021r.

W okresie od października 2021r. do czerwca 2022 planowane jest realizacja staży dydaktycznych dla pracowników naukowo- dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

W związku z epidemią COVID 19, zostały tymczasowo zawieszone zajęcia szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje oraz z języka angielskiego dla kadry dydaktycznej i administracyjnej. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z NCBiRu, szkolenia będą kontynuowane w formie zdalnej. Szkolenia podnoszące  kompetencje i kwalifikacje pracownicze kadry administracyjnej będą kontynuowane w formie stacjonarnej po zakończeniu pandemii COVID 19.
O zmianie formy szkoleń, uczestnicy zostaną poinformowani mailowo

 

W dniach 03.02.2020-07.02.2020 trwa rekrutacja pracowników Akademickiego Biura Karier Akademii Pomorskiej w Słupsku na szkolenia w ramach projektu Akademia Pomorska 5plus- rozwój dla jakości.  
Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym (załącznik 1.2.4) znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania. Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu: Kancelaria ogólna, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30."

 

W dniach 10.01.2020-24.01.2020 trwa rekrutacja pracowników administracyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku na szkolenia w ramach projektu Akademia Pomorska 5plus- rozwój dla jakości.  
Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym (załącznik 1.2.1) znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania. Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu: Kancelaria ogólna, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30.

 

W dniach 10.01.2020-24.01.2020 trwa rekrutacja pracowników dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku na szkolenia w ramach projektu Akademia Pomorska 5plus- rozwój dla jakości.  
Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym (załącznik 1.2.2) znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania. Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu: Kancelaria ogólna, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30.

 

W dniach 25.11.2019-29.11.2019 trwa rekrutacja pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku na szkolenie e-learningowe z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym (załącznik 1.2.3) znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania. Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu: Kancelaria ogólna, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30.

 

W dniach 9-20 września 2019 trwa rekrutacja pracowników dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku na szkolenia z zakresu języka angielskiego. Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym (załącznik 1.1.2) znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania. Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu: Kancelaria ogólna, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30.

 

W dniach 9-20 września 2019 trwa rekrutacja pracowników administracyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku na szkolenia z zakresu języka angielskiego. Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym (załącznik 1.1.1) znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania. Ww. dokumenty należy składać w biurze projektu: Kancelaria ogólna, pokój 35, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, w godzinach 7.30-15.30.

 

Znajdziesz nas tutaj