Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rozwój naukowy

Akademia Pomorska w Słupsku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

1.      w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, 

2.      w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,

3.      w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne,

4.      w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

5.      w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

1.      w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, 

2.      w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,

3.      w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

4.      w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Tytuł profesora

Stopień doktora habilitowanego

Stopień doktora

Znajdziesz nas tutaj