Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kształcenie

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Schemat procedury

Schemat procedury

Procedury w zakresie WSZJK w Akademii Pomorskiej w Słupsku są wprowadzane i wdrażane na dwóch poziomach:

  1. poziom ogólnouczelniany – obowiązujące dla wszystkich jednostek organizacyjnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  2. poziom instytutowy – obowiązujące w zakresie odpowiedzialności określonej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych AP w Słupsku.

Procedury są zatwierdzane:

  1. na poziomie ogólnouczelnianym – Zarządzeniem Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  2. na poziomie instytutowym – Zarządzeniem Dyrektora/Kierownika jednostki organizacyjnej AP w Słupsku.

Procedury są przygotowywane i wdrażane według jednolitego schematu.

Procedury podlegają rejestracji wg zasad kodowania

Wykaz procedur ogólnouczelnianych oraz ich treść są publikowane na stronie internetowej Akademii Pomorskiej w miejscu poświęconym jakości kształcenia.
Wykaz procedur instytutowych oraz ich treść są publikowane na stronie internetowej jednostki organizacyjnej w miejscu poświęconym jakości kształcenia.

Dokumenty

Zarządzenie Nr R.021.38.21 Rektora AP w Słupsku z dn. 17.03.2021 w sprawie przyjęcia jednolitego sposobu wdrażania procedur w zakresie WSZJK w AP w Słupsku

 

Znajdziesz nas tutaj