Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuro Rektora

Sekretariat Rektora

mgr Justyna Hnatiuk-Mułyk 

Obsługa kancelaryjna JM Rektora, pracowników uczelni, interesantów oraz gości Rektora. Kontakt z mediami.
pokój: 312 

tel. (59) 84 05 930  fax (59) 84 05 935  e-mail: rektor@apsl.edu.pl

p.o Kierownika Biura Rektora

mgr Lena Cylupa

Koordynacja i nadzór nad działaniami Biura Rektora, w tym nad budżetem będącym w dyspozycji JM Rektora AP w Słupsku. Reprezentowanie Rektora w sprawach wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez Jego Magnificencję.

pokój: 306

tel. +48 (59) 84 05 934  e-mail: lena.cylupa@apsl.edu.pl

mgr Justyna Nowicka

Stanowisko ds. administracyjnych – prowadzenie i nadzór na działalnością prawodawczą uczelni. Obsługa Senatu Uczelni, Rady Uczelni oraz platformy e-Puap. 

pokój: 307

tel. (59) 84 05 933   e-mail: justyna.nowicka@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj