Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuro Rektora

Sekretariat Rektora

mgr Justyna Hnatiuk-Mułyk 

Obsługa kancelaryjna JM Rektora, pracowników uczelni, interesantów oraz gości Rektora. Kontakt z mediami.
pokój: 312 

tel. (59) 84 05 930  fax (59) 84 05 935  e-mail: rektor@apsl.edu.pl

p.o Kierownika Biura Rektora

mgr Lena Cylupa

Koordynacja i nadzór nad działaniami Biura Rektora, w tym nad budżetem będącym w dyspozycji JM Rektora AP w Słupsku. Reprezentowanie Rektora w sprawach wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez Jego Magnificencję.

pokój: 306

tel. +48 (59) 84 05 934  e-mail: lena.cylupa@apsl.edu.pl

mgr Justyna Nowicka

Stanowisko ds. administracyjnych – prowadzenie i nadzór na działalnością prawodawczą uczelni. Obsługa Senatu Uczelni, Rady Uczelni oraz platformy e-Puap. 

pokój: 307

tel. (59) 84 05 933   e-mail: justyna.nowicka@apsl.edu.pl

Sekcja ds. Promocji 

Kierownik Sekcji ds. promocji

mgr Tobiasz Lech 

Koordynacja i nadzór nad działaniami Sekcji. Planowanie i realizacja działań promocyjnych i marketingowych Uczelni.

Specjalista ds. promocji w Projekcie "Społeczna odpowiedzialność -oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną”.

ul. Jana Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk pokój 9

tel. 59 30 67 632, e-mail:  tobiasz.lech@apsl.edu.pl

mgr Magdalena Skapowicz

Specjalista ds. działań prospołecznych

Koordynator Uniwersytetu dla Dzieci. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Słupsku. Obsługa Kapituły Wyróżnień Honorowych AP oraz Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień. Kierownik projektu "WIEDZIEĆ, UMIEĆ, CHCIEĆ".

ul. Jana Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk pokój 6

tel. 59 84 05 923 , e-mail:  magdalena.skapowicz@apsl.edu.pl

mgr Magdalena Kinda

Starszy Referent ds. Promocji. Stanowisko ds. mediów społecznościowych

Zbieranie i publikowanie informacji na temat wydarzeń organizowanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prowadzenie mediów społecznościowych. Monitorowanie wizerunku uczelni w mediach. 

ul. Jana Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk pokój 9

tel. 59 30 67 632, e-mail:  magdalena.kinda@apsl.edu.pl

Juliusz Peta

Referent ds. Promocji

Administracja stron, podstron i serwisów uczelnianych; obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej AP.

ul. Jana Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk pokój 6

te. 721 841 990, e-mail: juliusz.peta@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj