Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci

Biuro Rektora

SEKRETARIAT
mgr Justyna Hnatiuk-Mułyk
Obsługa kancelaryjna JM Rektora, pracowników uczelni, interesantów oraz gości Rektora. Kontakt z mediami.
pokój: 312
tel. (59) 84 05 930 lub 537 740 763,  fax (59) 84 05 935  e-mail: rektor@apsl.edu.pl

 

mgr Justyna Nowicka
Stanowisko ds. administracyjnych – prowadzenie i nadzór na działalnością prawodawczą uczelni. Obsługa Senatu Uczelni, Rady Uczelni oraz platformy e-Puap.
pokój: 325
tel. (59) 84 05 937 e-mail: justyna.nowicka@apsl.edu.pl

 

Biuro Rektora funkcjonuje w pionie Dyrektora ds. organizacyjnych
Dyrektor ds. Organizacyjnych
mgr Marzena Łukasik

za-ca Dyrektora ds. organizacyjnych
mgr Lena Cylupa
Nadzór nad działaniami Biura Rektora, w tym nad budżetem będącym w dyspozycji JM Rektora AP w Słupsku.
Koordynowanie działań organizacyjno-inwestycyjnych wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez Jego Magnificencję oraz Dyrektora ds. Organizacyjnych.

pokój: 213
tel. +48 (59) 84 05 923  e-mail: lena.cylupa@apsl.edu.pl 

Znajdziesz nas tutaj