Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dla biznesu

Studenci

Aktualności

Akadamia Pomorska Słupsk
Erasmus+ InnHUB - wsparcie m.in. dla biznesu

Erasmus+ InnHUB - wsparcie m.in. dla biznesu

5 września 2022 w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego otwarto punkt kontaktowy Erasmus+ InnHUB, którego zadaniem jest integracja potencjału pomorskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i przedsiębiorców na rzecz budowania systemu kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych poprzez Program Erasmus+. 

Więcej
19.09.2022
Akadamia Pomorska Słupsk
Wieczór biznesowy na Akademii Pomorskiej w Słupsku - 20.09.2022

Wieczór biznesowy na Akademii Pomorskiej w Słupsku - 20.09.2022

20 września 2022 (wtorek) o godzinie 18.00 w nowej Auli przy ul. Kozietulskiego 6-7 w Słupsku odbędzie się spotkanie organizowane w formule wieczoru biznesowego. Spotkanie organizowane jest przez Akademię Pomorską w Słupsku we współpracy ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową. Tematem przewodnim spotkania jest “Nauka z biznesem, biznes z nauką”. 

Więcej
13.09.2022
Akadamia Pomorska Słupsk
Konferencja: O współpracy biznesu i nauki

Konferencja: O współpracy biznesu i nauki

Spółka celowa Politechniki Gdańskiej – Excento, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Univentum Labs sp. z o.o. oraz Centrum Innowacji Medycznych sp. z o. o. zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji: O współpracy biznesu i nauki.

Więcej
03.06.2022
Akadamia Pomorska Słupsk
Spotkanie dot. kierunków rozwoju gospodarczego subregionu

Spotkanie dot. kierunków rozwoju gospodarczego subregionu

27 maja br. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. gościła przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia biznesu i nauki na śniadaniu biznesowym, którego tematem wiodącym były kierunki rozwoju gospodarczego na terenie subregionu słupskiego (tj. powiatu słupskiego i Miasta Słupsk, powiatu lęborskiego i powiatu bytowskiego).

Więcej
30.05.2022
Akadamia Pomorska Słupsk
APLIKACJE NAUKOWCÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA TARGACH PACTT Science Business Innovation EXPO 2022

APLIKACJE NAUKOWCÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA TARGACH PACTT Science Business Innovation EXPO 2022

W dniach 18-19 maja br. w Łodzi odbyło się wydarzenie pn. PACTT Science Business Innovation EXPO 2022, zorganizowane przez Politechnikę Łódzką, Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii wraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Akademia Pomorska w Słupsku wzięła udział w targach, prezentując aplikacje naszych naukowców. 

Więcej
25.05.2022
Akadamia Pomorska Słupsk
Akademia Pomorska w Słupsku członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego

Akademia Pomorska w Słupsku członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego

Akademia Pomorska w Słupsku została uroczyście przyjęta do Parlamentu Hanzeatyckiego (Hanse Parlament) z siedzibą w Hamburgu podczas Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia, które odbyło się 18 maja 2022 w Wiedniu. Walne Zgromadzenie zbiegło się z warsztatami i spotkaniem roboczym projektu 3LoE, w których nasza Uczelnia brała aktywny udział. 

Więcej
23.05.2022

Znajdziesz nas tutaj