Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakwaterowanie w Domach Studenta

Miejsce w Domu Studenta

Ważne!

Z uwagi na wyczerpanie się dostępnych wolnych miejsc w domach studenta spowodowane wyjątkowo dużą ilością wniosków o przyznanie miejsca w akademiku oraz chęcią udostępnienia zakwaterowania studentom najbardziej tego potrzebującym informujemy, że studenci, którzy znajdują się na liście przydziału miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2022/23 mają bezwzględny obowiązek przybycia do domu studenta w nieprzekraczalnym terminie od 30.09.2022 do 06.10.2022 roku.

Niezgłoszenie się do zakwaterowania w powyższym terminie skutkować będzie utratą przyznanego miejsca na rzecz studentów z „listy rezerwowej” spełniających kryteria.

Dodatkowymi okolicznościami pozbawiającymi prawa do zamieszkania w akademiku również studentów, którzy już otrzymali przydział będzie:

  • zamieszkanie w bliskiej w odległości od Akademii Pomorskiej w Słupsku umożliwiającej dojazd,
  • zalegania w opłatach za akademik
  • przebywanie studenta na urlopie,
  • studiowanie w formie innej niż stacjonarna
  • podanie błędnych dany w przekazanym wniosku (inny zapis nazwiska, imiona lub błędnie podany adres mail) uniemożliwiających identyfikację lub komunikację ze studentem.

Przyznanie prawa do zamieszkania studentowi w roku akademickim 2022/23 następuje na okres od 01.10.2022 do 30.06.2023 roku.

Studentów, którzy otrzymali przydział miejsca a z różnych powodów zrezygnowali z niego prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji na adres dorm@apsl.edu.pl.

Studenci, którzy nie złożyli jeszcze wniosku a są zainteresowani jego złożeniem prosimy o wypełnienie wniosku wyłącznie elektronicznie z wykorzystaniem formularza dla kandydatów na studia i przesłanie w załączeniu na adres dorm@apsl.edu.pl. Kierowanie wniosków na inne adresy mailowe nie będzie uwzględnione.

Opłaty

W roku akademickim 2022/2023 studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku od 1 października 2022 roku za miejsce w Domach Studenta wnoszą opłaty jak w tabeli poniżej:

 

Szczegółowe informacje o przydziałach miejsc i zakwaterowaniu można uzyskać w administracji Osiedla Akademickiego:

Kierownik Osiedla Akademickiego, DS.-3     - 59 8405330, osiedle@apsl.edu.pl

Dom Studenta nr 1, Adrianna Zentarska       - 59 8405384, ds1@apsl.edu.pl

Dom Studenta nr 3, Marlena Żyła     - 59 8405367, ds3@apsl.edu.pl

Dom Studenta nr 4, Wojciech Krasowski      - 59 8405377, ds4@apsl.edu.pl

 

Linki:

Adresy Administracji Osiedla Akademickiego 

Stołówka akademicka

Znajdziesz nas tutaj