Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenckie praktyki zawodowe

Uczelniany Koordynator Praktyk i Staży

kontakt:

e-mail: praktyki.apsl@apsl.edu.pl 

 

Regulacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych

 

Wykaz porozumień JM Rektora z podmiotami zewnętrznymi w sprawie studenckich praktyk zawodowych

 

Schemat - Struktura organizacyjno - administracyjna studenckich praktyk i staży w AP

 

Schemat przystąpienia do obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej oraz po jej zakończeniu w przykładowych pytaniach studentów

Procedury przed/ po studenckich praktykach zawodowych w jednostkach dydaktycznych/ kierunkach kształcenia

Poszczególne procedury i uregulowania w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla każdego kierunku/specjalności- dostępne są na stronach poszczególnych instytutów/ jednostek dydaktycznych/ kierunków kształcenia.

Ubezpieczenie NNW i OC na czas studenckiej praktyki zawodowej i stażu

Dokumenty do pobrania przez studenta w sprawie studenckiej praktyki zawodowej i stażu

Sprawozdawczość Akademickiego Opiekuna Praktyk

Sprawozdania z realizacji studenckich praktyk i staży Akademicki Opiekun Praktyk składa do Biura ds. Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku za miniony rok akademicki do 15 listopada.

Znajdziesz nas tutaj