Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pomoc socjalna

Informujemy, iż jest już możliwość składania wniosków o stypendia.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny do pobrania na stronie Uczelni w zakładce pomoc socjalna.

 

WF w formie  JUDO 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu uruchamia zapisy na 2 semestr 2021/2022 do grupy JUDO z elementami samoobrony dla studentek i studentów wszystkich kierunków i lat AP (z wyjątkiem I roku bezp. nar. SPS i rat. med.).
Zajęcia judo mogą być traktowane jako forma realizacji wychowania fizycznego. 

Więcej informacji: https://www.apsl.edu.pl/aktualnosci-serwisu/wf-w-formie-judo2

Znajdziesz nas tutaj