Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferty wsparcia

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością

  • wsparcie doradcy edukacyjnego i doradcy zawodowego
  • wsparcie asystenta dydaktycznego dla studentów z niepełnosprawnością
  • możliwość zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (indywidualna organizacja studiów)
  • możliwość zmiany miejsca/terminu egzaminu 
  • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia
  • zajęcia/egzaminy odbywają się w miejscu wolnym od barier architektonicznych
  • zajęcia prowadzone w formach alternatywnych (ćwiczenia ruchowe na siłowni)
  • zaliczenie z WF-u można zaliczyć w formie alternatywnej – napisanie pracy oraz ćwiczenia ruchowe na siłowni (z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności)
  • indywidualne konsultacje psychologiczne


 

Znajdziesz nas tutaj