Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Organizacja roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Na podstawie §19 Regulaminu studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku rok akademicki 2021/2022 trwa od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.

SEMESTR ZIMOWY:    

od 01.10.2021r. do 27.02.2022r.
Zajęcia dydaktyczne:    od 04.10.2021r. do 06.02.2022r. [15 tygodni]
Wakacje zimowe:    od 23.12.2021r. do 09.01.2022r.
Zimowa sesja egzaminacyjna:    07.02.2022r. – 20.02.2022r.
Zimowa sesja poprawkowa:    21.02.2022r. – 27.02.2022r.

SEMESTR LETNI:    

od 28.02.2022r. do 30.09.2022r.
Zajęcia dydaktyczne:    od 28.02.2022r. do 19.06.2022r. [15 tygodni]
Wakacje wiosenne:    od 14.04.2022r. do 20.04.2022r.
Letnia sesja egzaminacyjna:    od 20.06.2022r. do 03.07.2022r.
Letnia sesja poprawkowa:    od 04.07.2022r. do 30.09.2022r. z przerwą na wakacje letnie
Wakacje letnie:    od 11.07.2022r. do 04.09.2022r.

 

Okres od 05 do 30 września 2022 r. przeznaczony będzie na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.

 

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 z późn. zm.):
1)    1 listopada 2021r. (Wszystkich Świętych);
2)    11 listopada 2021r. (Narodowe Święto Niepodległości);
3)    25 grudnia 2021r. (pierwszy dzień Bożego Narodzenia);
4)    26 grudnia 2021r. (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia);
5)    1 stycznia 2022r. (Nowy Rok);
6)    6 stycznia 2022r. (Święto Trzech Króli);
7)    17 kwietnia 2022r. (pierwszy dzień Wielkiej Nocy);
8)    18 kwietnia 2022r. (drugi dzień Wielkiej Nocy);
9)    1 maja 2022r. (Święto Państwowe);
10)    3 maja 2022r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja);
11)    5 czerwca 2022r. (Zielone Świątki);
12)    16 czerwca 2022r. (dzień Bożego Ciała).
 

Dodatkowo dniami wolnymi od zajęć będą 12.11.2021 r. – 14.11.2021 r. oraz 2.05.2022 r.

Rektor w drodze odrębnego zarządzenia ustali dni wolne z przeznaczeniem na organizację Juwenaliów i święta Akademii Pomorskiej w Słupsku.


 

 

 

Znajdziesz nas tutaj