Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zarządzenie nr R.021.35.20  Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku  z dnia 9 marca 2020 r.

Zarządzenie nr R.021.35.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich

Zgodnie z § 19 ust. 3 Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku zarządzam, co następuje:

§1

  1. W związku z organizowanym przez RUSS spotkaniem z kandydatem na rektora -  prof. dr hab. Romanem Drozdem, dla studentów  wszystkich lat i kierunków studiów planujących uczestnictwo w ww. spotkaniu, ogłaszam  godziny rektorskie w dniu 10 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 8.30 do 11.00.
  2. Członkowie Kolegium Elektorów reprezentujący środowisko studenckie i doktoranckie, są zwolnieni z zajęć w dniu 10 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 8.30 do 11.00. w celu uczestnictwa w spotkaniu z kandydatem na rektora.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

 dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

 

 

Znajdziesz nas tutaj