Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Ubezpieczenia studentów

Ubezpieczenia studentów

Uprzejmie proszę starostów poszczególnych lat o przekazanie informacji dotyczących ubezpieczenia NNW i OC osobom zainteresowanym. Lista zbiorcza jest do pobrania w załączniku.  NNW i OC jest obowiązkowe w przypadku praktyk i staży.

Opłaty za NNW i OC zbiera starosta grupy, a następnie wraz z listą przekazuje do Biura ds. Studentów, które znajduje się przy ul. Westerplatte 64, II piętro pokój 321.

Składka za ubezpieczenie wynosi odpowiednio: 

  • wariant I -37 zł;    NNW suma ubezpieczenia  – 12.000 zł; OC suma ubezpieczenia 10.000zł
  • wariant II -50 zł;   NNW suma ubezpieczenia  – 24.000 zł; OC suma ubezpieczenia 10.000zł

Zakres ubezpieczenia znajduje się w załącznikach do pobrania. 

Termin obowiązuje do 15.12.2020 r.

UWAGA!! NNW i OC nie jest ubezpieczeniem zdrowotnym.

Pliki:

Znajdziesz nas tutaj