Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
KONKURS VERBA VERITATIS

KONKURS VERBA VERITATIS

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XIII edycję KONKURSU VERBA VERITATIS

na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2015 roku.

Zakres tematyczny prac, które zostać zgłoszone:- etyka biznesu,

- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych, 

- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), - ład korporacyjny,

 - innowacyjność społeczna w gospodarce,

 - dobre praktyki na rynku finansowym,

 - przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2018 roku.

Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.kpf.pl.KONTAKT: konkurs@kpf.pl, tel. 58 302 92 05

 Pod poniższymi linkami znajdą Państwo dodatkowe materiały o konkursie do pobrania, w tym informację do publikacji w wersji tekstowej i inne materiały.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

INFORMACJA O KONKURSIE - wersja tekstowa do publikacjiwww.kpf.pl/pliki/konkurs/verba-2018-o-konkursie-do-publikacji.docx

REGULAMIN KONKURSUwww.kpf.pl/pliki/konkurs/regulamin_verba_veritatis_2018.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYwww.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2018.pdf

MATERIAŁY GRAFICZNE (plakat i grafiki na stronę www i do mediów społecznościowych): www.kpf.pl/pliki/konkurs/verba-veritatis-2018.zip

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj