Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Co załatwisz w BOSiD

Przychodząc do Biura Obsługi Studentów i Doktorantów możesz:

  • odebrać i przedłużyć legitymację studencką;
  • złożyć kartę okresowych osiągnięć studenta do zaliczenia semestru;
  • złożyć wniosek dotyczący m.in.:  IOS, wpisu warunkowego krótkoterminowego, powtarzania przedmiotu,  wznowienia studiów, rezygnacji ze studiów, zmiany kierunku studiów, przeniesienia, zaliczenie lub przesunięcie praktyk, przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej;
  • złożyć wniosek  o rozłożenie opłaty na raty, zwolnienie z opłat;
  • odebrać  postanowienie, decyzję  Rektora, która będzie odpowiedzią na Twój wniosek;
  • złożyć pracę dyplomową, która najpierw musi być zaopiniowana przez promotora;
  • otrzymać zaświadczenie;
  • zgłosić zmianę danych osobowych;
  • zgłosić zagubienie legitymacji.

Jeżeli trzeba będzie skierujemy Cię do odpowiedniej komórki w naszej Uczelni, która pomoże Ci w załatwieniu Twojej sprawy.

Znajdziesz nas tutaj