Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Zintegrowany Program Uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Projekt przewiduje przygotowanie i modyfikację programów kształcenia dla studentów studiów stacjonarnych (I i II stopień kształcenia) dostosowanych do zmieniających się potrzeb społeczno - gosporadczych regionu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy  i pracodawców Akademia Pomorska w Słupsku zmodyfikuje programy kształcenia na następujących kierunkach:

  • Bezpieczeństwo Narodowe (specjalności: obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo międzynarodowe, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych, zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych);
  • Zarządzanie (specjalność: zarządzanie  w sektorze usług gastronomicznych i hotelarskich z rozszerzonym j. angielskim i drugim językiem obcym do wyboru)

W ramach projektu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe utworzono specjalności w systemie blended – learning: obrona narodowa i bezpieczeństwo wewnętrzne dla I stopnia studiów oraz bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo międzynarodowe dla studentów studiów II stopnia.

Programy zostały przygotowane i umieszczone na platformie e-learningowej z wykorzystaniem potencjału dydaktycznego Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania oraz wykonawców wyłonionych w procedurze przetargowej.

W ramach stacjonarnego toku 3-letnich studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe zostały utworzone nowe specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych oraz zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych, natomiast na kierunku Zarządzanie: specjalność – zarządzanie w sektorze usług gastronomicznych i hotelarskich z rozszerzonym j. angielskim i drugim językiem obcym do wyboru.

Przygotowanie nowych specjalności zostało zrealizowane w oparciu o potencjał ekspertów uczelnianych i zewnętrznych.

 

Znajdziesz nas tutaj