Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Zintegrowany Program Uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wdrażane systemy

W ramach projektu ,,Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!’’ zostanie zakupiony lub zmodernizowany system dziekanatowo-dydaktyczny na Uczelni.

Nowy system dziekanatowo-dydaktyczny posiadała będzie wiele modułów , scentralizowana bazę danych obsługiwaną przez pracowników administracyjnych usprawniająca komunikację ze środowiskiem uczelnianym, wykładowcami oraz studentami.
Wdrożenie Systemu przyczyni się do poprawy efektywności pracy administracji Uczelni oraz zmodernizowania infrastruktury IT.

Zakres zadania przewiduje następujące etapy:

  1. Analizę przedwdrożeniową.
  2. Instalację sprzętu i oprogramowania systemowego.
  3. Wdrożenie i konfigurację  systemu dziekanatowo-dydaktycznego.
  4. Wsparcie techniczne.

 

 

Znajdziesz nas tutaj