Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Zintegrowany Program Uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Harmonogram wsparcia

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Akademia Pomorska w Słupsku

Nr projektu: WND-POWR.03.05.00-00-Z016/18

Tytuł projektu: Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju!

Lp.Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń-dokładna nazwa szkolenia)Data udzielenia wsparcia/działaniaGodziny udzielenia wsparcia/działaniaDokładny adres realizacji wsparcia/działania Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji..) oraz nawa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych0Liczba uczestników
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Znajdziesz nas tutaj