Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zarządzenie JM Rektora  w sprawie przystąpienia do procedury oceny osiągnięć  nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pomorskiej w Słupsk...

Zarządzenie JM Rektora w sprawie przystąpienia do procedury oceny osiągnięć nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pomorskiej w Słupsk...

Zarządzenie nr R.021.37.19 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do procedury oceny osiągnięć  nauczycieli akademickich

 

zatrudnionych w Akademii Pomorskiej w Słupsku na potrzeby wewnętrznego systemu motywacyjnego

Znajdziesz nas tutaj