Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wzory dokumentów - dydaktyka

Dla pracowników etatowych

 

Umowy zlecenia

Umowa (wzór). Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców będących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, wykonujących zlecenia na rzecz uczelni.

Umowa (wzór nr 1). Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Umowa (wzór nr 2). Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich profesorów z zagranicy zatrudnionych do przeprowadzenia w Akademii Pomorskiej jednorazowo 60 godzin (i wiecej) zajęć dydaktycznych.

Umowa (wzór nr 2a). Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich profesorów z zagranicy zatrudnionych do przeprowadzenia w Akademii Pomorskiej jednorazowo 30 godzin zajęć dydaktycznych w semestrze lub w różnym odstępie czasu (w sumie 60 godzin w roku akademickim).

Umowa na wykonanie usługi edukacyjnej (wzór nr 3). Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących własną działalność gospodarczą.

Umowa (wzór nr 4). Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców będących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej i pełniących funkcję Kierownika studiów podyplomowych.

Umowa (wzór nr 5). Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców będących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych.

Umowa (wzór nr 6). Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych.

Umowa zlecenie prowizyjna (wzór nr 8). Niniejszy wzór umowy może być zastosowany w szczególności dla zleceniobiorców pobierających wynagrodzenie prowizyjne za wykonane usługi.

Umowy o dzieło

Wniosek o zawarcie umowy o dzieło

Rachunek do umowy o dzieło (Rachunek nr 3) 

Rachunek do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych (Rachunek nr 4) 

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych (wzór nr 7)

Niniejszy wzór umowy ma zastosowanie w przypadku, gdy niezbędne jest zakupienie utworu, najczęściej będzie to program lub opracowanie. Od poprzedniej umowy różni się tym, że na podstawie tej umowy uczelnia staje się właścicielem utworu i może go wykorzystywać w dowolnym okresie i w ustalonym zakresie (w polach eksploatacji)

Umowa o dzieło na ocenę przydatności do zawodu (praktyki). Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich wykonawców niebędących pracownikami Akademii Pomorskiej, pełniących funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych i pielęgniarskich

Znajdziesz nas tutaj