Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Formularze dotyczące zatrudnienia i spraw socjalnych

Formularze dotyczące zatrudniania nauczyciela akademickiego w drodze konkursu

Tryb i warunki postępowania konkursowego

Procedura obiegu dokumentacji w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego

 

Formularze dotyczące zatrudnienia

Regulamin oceny nauczycieli akademickich z załącznikami

Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z załącznikami

Regulamin wynagradzania

Regulamin pracy

 

Formularze dotyczące spraw socjalnych

Znajdziesz nas tutaj