Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Rekrutacja na seminarium doktorskie GEOP 2018/2019

Rekrutacja na seminarium doktorskie GEOP 2018/2019

We wrześniu 2015 r. przedstawiciele wiodących ośrodków studiów żydowskich w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN powołali seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów w ramach Global Education Outreach Program. 

Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy. Seminarium stało się forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium w roku akademickim 2018/2019 proszone są o przesłanie wymienionych poniżej dokumentów na adres geop@polin.pl (w polu temat prosimy wpisać "Seminarium Doktorskie") w terminie do 30 czerwca 2018 r.:

Więcej informacji na stronie: http://www.polin.pl/pl/nauka-i-zbiory-dzialalnosc-naukowa-stypendia-i-warsztaty-dla/seminarium-doktorskie-20162017

Znajdziesz nas tutaj