Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Aktualności Serwisu

Akadamia Pomorska Słupsk
Studiuj Inżynierię Cyberprzestrzeni (INŻ.) w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Studiuj Inżynierię Cyberprzestrzeni (INŻ.) w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie z zakresu informatyki, nauk matematycznych, inżynierii bezpieczeństwa, w tym obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa.

Więcej
30.07.2021
Akadamia Pomorska Słupsk
Studiuj Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Studiuj Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane ...

Więcej
30.07.2021
Akadamia Pomorska Słupsk
Studiuj Filologię Rosyjską w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Studiuj Filologię Rosyjską w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zdobędziesz umiejętności praktycznej komunikacji językowej w mowie i piśmie, osiągając poziom biegłości C1 w zakresie języka rosyjskiego i drugiego nowożytnego języka obcego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europ.

Więcej
29.07.2021
Akadamia Pomorska Słupsk
Studiuj Edukację Techniczno-Informatyczną (INŻ.) w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Studiuj Edukację Techniczno-Informatyczną (INŻ.) w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Ścieżka kształcenia służy przygotowaniu wszechstronnie wykształconej w zakresie ogólnotechnicznym kadry inżynierskiej.

Więcej
29.07.2021
Akadamia Pomorska Słupsk
Studiuj Pielęgniarstwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Studiuj Pielęgniarstwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Stale rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy na pielęgniarki i pielęgniarzy. Pielęgniarstwo to zawód trudny, ale i jeden z najpiękniejszych. To praca zorientowana na pacjenta, który wymaga indywidualnej opieki i wsparcia. Ten zawód wymagająca odwagi, empatii, pogody ducha i zrozumienia cierpiącego człowieka. 

Więcej
28.07.2021
Akadamia Pomorska Słupsk
Studiuj Fizykę Techniczną w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Studiuj Fizykę Techniczną w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Absolwenci ścieżki są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwarzaniem, udoskonalaniem, eksploatacją oraz sprzedażą materiałów przemysłowych w zakresie kompetencji inżynierskich. Znają podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji, funkcjonowania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Potrafią dobierać materiały pod kątem zastosowań technologicznych i eksploatacyjnych.

Więcej
28.07.2021

Znajdziesz nas tutaj