Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Aktualności Serwisu

Akadamia Pomorska Słupsk
Gratulacje

Gratulacje

Miło nam poinformować, że w dniu 19 czerwca 2019 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadała dr. Mikołajowi Tarkowskiemu (Zakład Prawa Akademii Pomorskiej w Słupsku) stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych,

24.06.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
Szkolenie w Akademii Pomorskiej

Szkolenie w Akademii Pomorskiej

17 czerwca br. odbyło się w naszej Uczelni szkolenie dotyczące przyszłej ewaluacji jednostek naukowych, które przeprowadzili pracownicy firmy Index Copernicus Sp. z o. o.: Prezes Zarządu, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Leszek Stypułkowski oraz Kierownik Działu Wdrożeń Małgorzata Łada.

18.06.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
Kierunek PRAWO na Akademii Pomorskiej w Słupsku!

Kierunek PRAWO na Akademii Pomorskiej w Słupsku!

Akademia Pomorska w Słupsku decyzją ówczesnego Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Piotra Müllera uzyskała zgodę na uruchomienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku  PRAWO! 17 czerwca br. rozpoczęła się rekrutacja na studia w AP, w tym na kierunek PRAWO, który to podczas konferencji w słupskim Ratuszu został zaprezentowany przez JM  Rektora Akademii Pomorskiej dra hab. inż. Zbigniewa Osadows ...

17.06.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
Absolutorium 2019

Absolutorium 2019

14 czerwca br. odbyła się uroczystość Absolutorium w naszej Uczelni. To wydarzenie jest jedną z ostatnich okazji do spotkania z wykładowcami i przyjaciółmi z lat studenckich w murach Akademii Pomorskiej.

14.06.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
Nagroda naukowa dla pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku

Nagroda naukowa dla pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku

13 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia Panu dr Adamowi Czarneckiemu Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich im. Z. Pustuły za pracę doktorską z zakresu historii gospodarczej opartej na materiałach archiwalnych. 

14.06.2019

Znajdziesz nas tutaj