Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na spotkanie w ramach Słupskich Czwartków Literackich

Zaproszenie na spotkanie w ramach Słupskich Czwartków Literackich

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w 21 marca 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Fundacją PRODIRE i Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk zaprasza na dwudzieste spotkanie z cyklu Słupskich Czwartków Literackich. Spotkanie odbędzie się w przedostatni czwartek miesiąca, tj. 21 marca 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Na XX SCL wystąpią autorzy albumu „Mosty Słupska i Powiatu Słupskiego” – Jan Maziejuk, autor zdjęć i Zbigniew Babiarz-Zych, który opracował tę publikację.

        Zbigniew Babiarz-Zych jest Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku. W jego gestii leży wykonywanie zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (m.in. sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i stypendiów dla twórców kultury oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku); wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bibliotekach; z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym opracowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami; przygotowywanie biuletynu „Powiat Słupski” i innych publikacji związanych z kulturą, dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków; współpraca z instytucjami kultury, wojewódzkim konserwatorem zabytków, związkami twórczymi i organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; a wreszcie zapewnienie współpracy organizacji pożytku publicznego i innych organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym – na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym opracowywanie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, wdrażanie programu i przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji, współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego.

        Jan Maziejuk był i jest głównym kronikarzem życia społecznego Słupska i regionu od lat 60. ubiegłego wieku do dziś. W Słupsku zamieszkał w 1972 roku. Z czasem został etatowym fotoreporterem prasowym i fotografikiem tygodników: „Konfrontacje” i „Zbliżenia” oraz dzienników „Głos Pomorza” i „Głos Koszaliński”. Współpracuje z wydawcami biuletynu „Powiat Słupski” i dwutygodnika „Moje Miasto”. Aparat fotograficzny ciągle mu towarzyszy. W czasie słupskiej „Solidarności” i w stanie wojennym robił znakomite fotoreportaże. Jego prace fotograficzne były prezentowane na 29 wystawach indywidualnych w Słupsku, Połtawie, Łodzi, Koszalinie, Berlinie i Archangielsku. Brał czynny udział w 43 wystawach zbiorowych w różnych miejscach w kraju i za granicą. Efektem współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku były m.in. wystawy: Rzeczywistość kulturowa Środkowej Frankonii i Pomorza. Fotografie z lat 60-tych XX wieku Otto Becka i Jana Maziejuka prezentowana w 2005 r. w Środkowej Frankonii oraz Tak to widziałem w Słupsku prezentowana w 2007 r. Wygrał i został nagrodzony w 53 konkursach krajowych i zagranicznych. W dorobku ma ilustracje zamieszczone w 48 wydawnictwach albumowych i książkowych. Jest autorem książki pt. Krekodaj (słupski), którą można bez wątpienia nazwać autobiografią autora (2014). Posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe. Kolekcjonuje stare aparaty fotograficzne i rzeźby ludowe. Obszar działań Jana Maziejuka oraz Zbigniewa Babiarza-Zycha – jak widać z powyższych informacji – jest bardzo szeroki. Realizowane przez nich zadania oraz ich pasje są godne najwyższego uznania. Warto ich bliżej poznać. Zapraszamy na spotkanie! Moderatorką spotkania będzie dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie.

 

Znajdziesz nas tutaj