Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Wybory do Rady Doskonalości Naukowej

Wybory do Rady Doskonalości Naukowej

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Jego zadaniem będzie dbałość o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych i w zakresie sztuki, a także tytułu profesora.

       Rada zastąpić ma Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w kwestii nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.  Jednak, aby otrzymać dostęp do indywidualnych kart wyborczych, doktorzy habilitowani i profesorowie muszą zweryfikować swoje dane w systemie wyborczym do 1 kwietnia 2019 roku.

     Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom posiadającym stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, o ile w systemie wyborczym będą dostępne następujące informacje:✦ reprezentowana dziedzina i dyscyplina oraz aktualny adres e-mail. Dla części osób, znajdujących się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania, nie są dostępne informacje o adresie e-mail czy reprezentowanej dyscyplinie. Dlatego istotne jest, aby osoby uprawnione do głosowania zweryfikowały, czy w systemie wyborczym znajdują się ich wszystkie dane, niezbędne do tego, aby otrzymać kartę wyborczą.

Zob.

https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rada-doskonalosci-naukowej-wybory-krok-po-kroku

 

Znajdziesz nas tutaj