Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Posiedzenie Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

Posiedzenie Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

4 marca 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (KKOOŚ), która po blisko 6 latach przerwy wznowiła swoją działalność jako organ opiniodawczo-doradczy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

          W skład nowego składu KKOOŚ, której zadaniem będzie opiniowanie ocen oddziaływania na środowisko tworzonych dla strategicznych inwestycji infrastrukturalnych Polski, monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu OOŚ oraz współpraca z regionalnymi komisjami do spraw OOŚ, wchodzą przedstawiciele ponad 15 różnych specjalności, m.in. takich jak ochrona krajobrazu i planowanie przestrzenne, gospodarka wodna, ochrona przed hałasem i promieniowaniem, ochrona powietrza, geologia i kopaliny, gospodarka odpadami, zdrowie środowiskowe. W uznaniu wysokiego poziomu wiedzy eksperckiej, z rąk Wiceminister w randze Sekretarza stanu – Głównego Konserwatora Przyrody Pani Małgorzaty Golińskiej oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pana Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego akty powołania do składu Krajowej Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko otrzymali JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP, Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu I Bezpieczeństwie dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP oraz dr Łukasz Młynarkiewicz. Dodatkowo JM Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP uzyskał zaproszenie do prac w ramach prezydium KKOOŚ jako pierwszy zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko Pana Prof. Romana Wójcika.

Zob. zdjęcia:

 

 

Znajdziesz nas tutaj