Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Kierunek PRAWO na Akademii Pomorskiej w Słupsku!

Kierunek PRAWO na Akademii Pomorskiej w Słupsku!

Akademia Pomorska w Słupsku decyzją ówczesnego Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Piotra Müllera uzyskała zgodę na uruchomienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku  PRAWO! 17 czerwca br. rozpoczęła się rekrutacja na studia w AP, w tym na kierunek PRAWO, który to podczas konferencji w słupskim Ratuszu został zaprezentowany przez JM  Rektora Akademii Pomorskiej dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP i prof. dra hab. Dariusza Szpopera, prof. zw. AP, przy udziale Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.

Od października 2019 roku rozpocznie się kształcenie przyszłych prawników w naszej Uczelni. Dzięki wielomiesięcznej, ciężkiej pracy całego zespołu i przy wsparciu MNiSW przygotowaliśmy ambitny i ciekawy program studiów odpowiadający najnowszym trendom na świecie. Będziemy kształcić na wysokim poziomie. Cieszymy się z kompetentnej kadry profesorskie i doktorskiej, która wzmocniła zasoby Akademii. Zapewni ona wysoki poziom kształcenia. Studia prawnicze umożliwią nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obowiązywania, stosowania i wykładni przepisów prawa.

       Zasady rekrutacji: Przyjęcie na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej ilości kandydatów zostanie utworzony ranking ocen/wyniku egzaminu maturalnego (pisemnego) z przedmiotu do wyboru: JĘZYK POLSKI lub HISTORIA, lub WOS. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie uczelni: apsl.edu.pl

     Wiedza z zakresu prawa przydatna jest zwłaszcza przy:  wykonywaniu zawodów prawniczych, działaniach wspierających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, pracy w instytucji państwowych na poziomie centralnym i terytorialnym, a także w sferze szeroko pojętej gospodarki czy w trzecim sektorze (fundacje, stowarzyszenia).

         Dzięki specjalnie dostosowanemu praktycznemu programowi nauczania student zdobędzie: wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu różnorodnych gałęzi prawa, w tym w szczególności z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego; umiejętności z zakresu interpretowania i stosowania norm prawnych; stosowania procedur sądowych i administracyjnych; sporządzania pism procesowych, opinii, analiz i ekspertyz prawnych, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego; administrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zob. zdjęcia:

Znajdziesz nas tutaj