Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
IWXL posiedzenie Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego

IWXL posiedzenie Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego

W dniach 2-5 lutego 2020 roku JM Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP uczestniczy w otwarciu posiedzenia Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego (IWKL), które miało miejsce w Instytucie Prawa i Administracji, jako jednego z głównych partnerów IWKL. Gospodarzem wydarzenia był prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper– dyrektor Instytutu Prawa i Administracji.  
 

IWKL to instytucja użyteczności publicznej, działająca non profit, która została powołana w 2009 roku w Kownie. 
Do jej zasadniczych celów należą pielęgnowanie, badanie i popularyzacja spuścizny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Instytut utrzymuje między innymi współpracę z organizacjami państwowymi oraz pozarządowymi Litwy, Polski, Białorusi i Ukrainy. Realizuje także szereg projektów naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Za swoją działalność w 2015 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Jerzego Giedroycia przyznawaną przez redakcję dziennika "Rzeczpospolita".  

image alt text
image alt text

 

Tegoroczny zjazd zgromadził profesorów uniwersytetów w Wilnie, Kownie oraz wykładowców słupskiej uczelni. Wśród gości znajdą się między innymi: Rektor Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku prof. Igor Tsependa, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku prof. Wojciech Śleszyński oraz Honorowy Prezydent Senatu Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie prof. Egidijus Aleksandravičius, a także dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki oraz dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie prof. Rimantas Miknys.

 

Znajdziesz nas tutaj