Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Gratulacje

Gratulacje

Z radością informujemy, że międzynarodowe czasopismo „Ars Inter Culturas” z Instytutu Muzyki naszej Uczelni, którego redaktorem naczelnym jest dr Jarosław Chaciński, zostało zarekomendowane przez Zespół Doradczy i przewidziane do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

         Wniosek został przygotowany przez dra Jarosława Chacińskiego przy wsparciu Biura ds. Nauki naszej Uczelni. Serdecznie gratulujemy!

       Udział w programie gwarantuje periodykom 20 punktów za każdy artykuł w wydaniach przez kolejne dwa lata. Celem programu jest dostosowanie czasopism do indeksacji w międzynarodowych bazach naukowych – Scopus oraz Web of Science.  

Znajdziesz nas tutaj