Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

Pracownicy

Studenci

Komunikaty i ogłoszenia

Akadamia Pomorska Słupsk
Komunikat Prorektora ds. Kształcenia

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia

Działając na podstawie upoważnienia Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 października 2019 r. oraz Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku § 79 i  § 80, uprzejmie informuję, że zebranie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece Uczelnianej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, jak i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, podczas któ ...

18.11.2019

Znajdziesz nas tutaj