Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Komunikat Prorektora ds. Kształcenia

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia

Działając na podstawie upoważnienia Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 października 2019 r. oraz Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku § 79 i  § 80, uprzejmie informuję, że zebranie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece Uczelnianej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, jak i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, podczas którego odbędą się wybory do Komisji Wyborczej Uczelni na kadencję 2020-2024 zostanie przeprowadzone  w dniu 29 listopada 2019 r. w Auli 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w godz. 10:00-11:30.

Kandydatów należy zgłaszać wyłącznie na karcie, której wzór znajduje się na stronie internetowej Uczelni - jako załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 25 listopada 2019 r. do godz. 14:00 w pokoju 325.

 

Znajdziesz nas tutaj