Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie wyróżnień honorowych dla pracowników Uczelni

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie wyróżnień honorowych dla pracowników Uczelni

Uprzejmie informujemy, że do 25 lutego 2019 roku można składać do Kapituły Medalu wnioski  o przyznanie medalu  „Za Zasługi dla Uczelni” 

Uprzejmie informujemy, że do 25 lutego 2019 roku można składać do Kapituły Medalu  wnioski  o przyznanie medalu  „Za Zasługi dla Uczelni” ( załącznik nr 4) oraz medalu „Za Długoletnią Pracę” ( załącznik nr 5) dla pracowników  naukowo-dydaktycznych oraz dla  pracowników administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku.
         Wnioski o nadanie odznaki ,,Za Zasługi dla Uczelni’’ ( załącznik nr 6 )  należy kierować do Rektora AP w Słupsku.
         Wnioski (w jednym egzemplarzu) w formie papierowej, potwierdzonej przez osobę wnioskującą, prosimy złożyć w Sekretariacie Rektora (pokój nr 312, ul. Boh. Westerplatte 64) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: magdalena.skapowicz@apsl.edu.pl)  w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2019 r.
               Sposób przyznawania wyróżnień określa Regulamin przyznawania wyróżnień honorowych Akademii Pomorskiej w Słupsku (załącznik nr 1 do Uchwały nr R.000.1.18 z dnia 24 stycznia 2018 r. ).

Znajdziesz nas tutaj