Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Formularze dotyczące spraw finansowych majątkowych

Kwestura

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad dokumentowania sprzedaży towarów i usług

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Faktura - wzór nr 1

Dokument Proforma - nr 2

Faktura Korygująca - wzór nr 3

Rejestr wystawionych faktur - wzór nr 4

Wzory druków:

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

Oświadczenie nauczyciela akademickiego o prawach autorskich

Formuła kontrolno-zatwierdzająca

Instrukcji w sprawie inwentaryzacji składników majątku AP

Podróże służbowe

polecenie wyjazdu służbowego

umowa i używanie samochodu prywatnego

ewidencja przebiegu pojazdu

oświadczenie o korzystaniu z bezpatnych posiłków i noclegów

Wyjazdy naukowe

Komunikaty Kwestora

Formularze dotyczące ewidencji majątku Uczelni:

Przyjęcie na stan -druk OT wzór - przyjęcie na stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Likwidacja - druk LT wzór - likwidacja składnika majątku Uczelni: środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych (wyposażenia).

Zmiana miejsca użytkowania - druk MT wzór -  zmiana miejsca użytkowania składnika majątku Uczelni: środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych (wyposażenia).

Wykaz i numeracja pól spisowych - Wykaz i numeracja pól spisowych Uczelni wg przyjętych zasad rachunkowości APS.

Wykaz i numeracja pola spisowego administracja - Wykaz i numeracja pól spisowych w administracji.

Schemat organizacyjny AP z polami spisowymi

Bieżący schemat organizacyjny AP z informacją numeryczną pól spisowych poszczególnych JO.

Znajdziesz nas tutaj