Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Nauka

Studenci

Aktualności

Akadamia Pomorska Słupsk
Nowy program Preludium Bis dla najlepszych doktorantów

Nowy program Preludium Bis dla najlepszych doktorantów

Narodowe Centrum Nauki i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podpisały w czwartek porozumienie o współpracy w ramach nowego programu Preludium Bis. Przewiduje on stypendia dla najlepszych doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie ich badań oraz możliwość odbycia stażu zagranicznego.   

15.09.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
Nagrody Heineken 2020

Nagrody Heineken 2020

Dwuletnie nagrody dla uznanych na arenie międzynarodowej naukowców i badaczy

09.09.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogłoszenie konkursu UWERTURA 4

Ogłoszenie konkursu UWERTURA 4

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs UWERTURA 4 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

19.06.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 9

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 9

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs SONATA BIS 9 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem.

19.06.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogłoszenie konkursu MAESTRO 11

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 11

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs MAESTRO 11 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

19.06.2019

Znajdziesz nas tutaj