Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Aktualności

Academic Writing Made Easy

Academic Writing Made Easy

Center For American Studies zaprasza do udziału w certyfikowanym weekendowym kursie Academic Writing Made Easy z native speakerem-naukowcem z USA (absolwentem prestiżowego George Mason University), Johnem Patrickiem Higginsem.

Więcej
03.11.2022
Wniosek Akademii Pomorskiej zakwalifikowany do finansowania!

Wniosek Akademii Pomorskiej zakwalifikowany do finansowania!

Biuro ds. Nauki ma przyjemność poinformować, że w wyniku ewaluacji wniosku złożonego w specjalnym programie stypendialnym dla studentów i naukowców z Ukrainy, wniosek Akademii Pomorskiej w Słupsku został zakwalifikowany do finansowania. 

Więcej
11.10.2022
Polonez Bis 3

Polonez Bis 3

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 3 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Więcej
23.09.2022
Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty

Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Więcej
08.09.2022
Sonata bis 12

Sonata bis 12

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej
01.08.2022
Maestro 14

Maestro 14

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Więcej
01.08.2022

Znajdziesz nas tutaj