Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu

Drodzy studenci!  Przypominam, że warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest realizacja 15 zajęć w semestrze. Od 12.03.2020 r. pracujemy w trybie zdalnym i zajęcia te mieszczą się we wspomnianym wymiarze 15 zajęć.

 Do 11.03 zajęcia zrealizowaliście na AP w formie praktycznej, natomiast od 12.03. macie aż trzy formy realizacji zajęć o czym WIELOKROTNIE byliście informowani poprzez komunikaty wysyłane do Was. 

Przypominam o obowiązku zrealizowania 15 zajęć WF w semestrze. Jednocześnie informuję, że okres nauki zdalnej ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA SEMESTRU, czyli sesja zaliczeniowa kończy się 06.06.2020 r.

Po  tym terminie (o ile we wrześniu nadal nie będzie obowiązywać tryb nauki zdalnej) uzyskanie zaliczenia ćwiczeń, odbywa się w tradycyjnej formie i zdalne prace nie będą przyjmowane.

dr Robert Bąk

Słupsk dn. 30.04.2020 r.

Znajdziesz nas tutaj