Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej, realizującą program wychowania fizycznego, sportu  i turystyki w uczelni, odpowiedzialną za jego wykonanie oraz realizowanie zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach studiów. Ponadto realizuje ono inne formy kształcenia dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu, jeżeli zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na to zezwalają, a zatwierdzone są przez Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22 A

76-200 Słupsk

 

Kierownik SWFiS: dr Robert Bąk

pokój nr 2a

robert.bak@apsl.edu.pl

 

Sekretariat SWFiS, 

(59) 840 53 82 wew. 382 

studiumwf@apsl.edu.pl

mgr Halina Pilecka

pokój nr 2

 

Poniższy adres dotyczy tylko przedstawiania zgłoszeń dotyczących udziału w rozgrywkach sportowych i imprezach organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

studiumwf.zapisy@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj