Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej, realizującą program wychowania fizycznego, sportu  i turystyki w uczelni, odpowiedzialną za jego wykonanie oraz realizowanie zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach studiów. Ponadto realizuje ono inne formy kształcenia dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu, jeżeli zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na to zezwalają, a zatwierdzone są przez Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22 A

76-200 Słupsk

Kierownik SWFiS,  pokój nr 2a

dr Robert Bąk

tel. (59) 840 53 85 wew. 385

e-mail: robert.bak@apsl.edu.pl

studiumwf@apsl.edu.pl

Sekretariat, pokój nr 2

mgr Halina Pilecka

(59) 840 53 82 wew. 382

e-mail: studiumwf@apsl.edu.pl

Poniższy adres dotyczy tylko przedstawiania zgłoszeń dotyczących udziału w rozgrywkach sportowych i imprezach organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:     studiumwf.zapisy@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj