Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

Konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” jest przygotowanie kompendiów takich jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map, bibliografie, etc. prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Więcej informacji w kalendarzu grantowym oraz na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-fundamenty-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki-2018-r.html

Znajdziesz nas tutaj