Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Kolejna edycja konkursu MINIATURA!

Kolejna edycja konkursu MINIATURA!

Głównym celem programu MINIATURA jest finansowe wsparcie aktywności naukowej służącej przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

Badacze ze stopniem naukowym doktora mogą starać się o finansowanie badań wstępnych, badań pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów konferencyjnych, wyjazdów badawczych albo konsultacyjnych. Biorąc pod uwagę przebieg pierwszej edycji tego konkursu, Rada zdecydowała, że nakład finansowy MINIATURY 2 będzie wynosić 20 mln zł. Ogłoszenie konkursu zaplanowano w kwietniu 2018 r.

Więcej informacji: (załącznik)

Znajdziesz nas tutaj