Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kształcenie

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Schemat organizacyjny

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AP W SŁUPSKU

System zarządzania jakością kształcenia tworzą powiązane ze sobą struktury, procesy, procedury/zasady i narzędzia, związane z projektowaniem, realizacją, oceną i doskonaleniem procesu kształcenia.

Celem ogólnym działalności podejmowanej w Akademii w zakresie zarządzania jakością kształcenia jest stworzenie odpowiednich warunków, określenie stosownych zasad oraz przygotowanie narzędzi, metod i procedur umożliwiających:

1) zapewnianie wysokiej jakości kształcenia;

2) monitorowanie i ewaluację jakości kształcenia;

3) doskonalenie jakości kształcenia.

Za jakość kształcenia w AP w Słupsku odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uczelni, w tym władze, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych.

Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Systemu w Akademii sprawuje Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Dokumenty:

UCHWAŁA NR R.000.24.22 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały NR R.000.63.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Zasad organizacji i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia  w Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

System zarządzania jakością kształcenia w AP w Słupsku tworzą:

Komisje i zespoły:

NazwaSkładDokument powołania
Uczelniana Komisja Jakości Kształceniapodany w oddzielnej zakładceZarządzenie nr R.021.136.19 Rektora AP
z dn. 12.12.2019 z późn. zm.
Senacka Komisja Dydaktykidr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP – przew.;
dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP;
dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP;
dr Grażyna Lisowska;
dr Kazimiera Hebel;
dr Stanisław Kowalczyk;
dr Paulina Szmielińska-Pietraszek;
Adrianna Mozgawa (studentka).
Uchwała nr R.000.87.20 Senatu AP
z dn. 28.09.2020
Instytutowe/katedralne Komisje Jakości Kształceniapodane na stronach właściwych jednostek dydaktycznychdokument powołania przez
Dyrektora/kierownika jednostki dydaktycznej
Zespół ds. Kształcenia Nauczycielidr hab. Arkadiusz Słabig, prof. AP;
dr hab. Dorota Werbińska, prof. AP;
dr Danuta Apanel;
dr Monika Bielska;
dr Małgorzata Ekiert;
dr Piotr Gancarz;
mgr Dorota Gieruszczak;
dr Beata Kloskowska;
dr Grzegorz Piekarski;
dr Ewa Piotrów;
dr Grażyna Różańska;
dr Tomasz Zapadka.
Zarządzenie Nr R.021.5.21 Rektora AP
z dn. 14.01.2021
Zespół ds. Analizy Zajęć Dydaktycznychdr Paulina Szmielińska-Pietraszek - przew.;
dr Jarosław Chaciński -  KSM;
dr Stanisław Kowalczyk – INŚIT;
dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP – IP;
dr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk – IH;
dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – IPIA;
dr Monika Waśkow – INOZ;
dr Magdalena Wielgat-Rychert – IBiNoZ;
dr Anna Wiśniewska – IGSEIT;
dr Grażyna Lisowska – Zakł. Fil. Rosyjskiej;
dr Marta Gierczyńska-Kolas – Zakł. Fil. Angielskiej;
dr Joanna Flinik – Zakł. Fil. Germańskiej;
dr Marek Kaszewski – Zakł. Fil. Polskiej
dr Magdalena Fiternicka-Gorzko - KSiP
dr Agnieszka Sałek-Imińska – KZ
mgr Waldemar Kuczma – KBN
Zarządzenie nr R.021.51.21 Rektora AP
z dn. 29.04.2021
Uczelniana Komisja
ds. Kształcenia Zdalnego
prof. dr hab. nauk med. Janusz Moryś - przew.;
mgr Błażej Andrejańczyk – InoZ;
mgr Arkadiusz Ciupek – IGSEiT;
mgr Tomasz Ćwil – SPNJO;
dr Dariusz Domański – KSM;
dr Marta Gliniecka – IP;
dr Paweł Kardasz – IPiA;
dr Ewa Łączyńska-Bartoszek – IH;
dr Ryszard Motyka – INŚiT;
mgr Damian Stoltmann - IBiNoZ;
mgr Piotr Świnder – IBiZ;
dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP – IF.
Zarządzenie Nr R.021.35.21 Rektora AP
z dn. 8.03.2021

Pełnomocnicy i koordynatorzy:

NazwaSkładDokument powołania
Pełnomocnik ds. Jakości Kształceniadr Wioletta SzymańskaZarządzenie nr R.021.150.20 Rektora AP z dn. 27.10.2020
Pełnomocnik ds. Edukacji Ustawicznejdr Anna Rychły-LipińskaZarządzenie nr R.021.149.20 Rektora AP z dn. 27.10.2020
Uczelniany Koordynator ds. Praktyk i Stażymgr Robert CzyżZarządzenie nr R.021.109.22 Rektora AP z dn. 17.11.2022
Pełnomocnik ds. Kształcenia Zdalnegodr Izabela SzkurłatZarządzenie nr R.021.108.22 Rektora AP z dn. 17.11.2022
Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowaniadr Grzegorz PiekarskiZarządzenie nr R.021.26.21 Rektora AP z dn. 17.02.2021
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościamimgr Bogusława MedwidZarządzenie nr R.021.133.20 Rektora AP z dn. 30.09.2020
Pełnomocnik ds. systemu Plagiatmgr Ewa Skrzypczyk 

 

Znajdziesz nas tutaj