Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dla biznesu

Studenci

Wieczór biznesowy - Akademia Pomorska nowoczesnymi technologiami stoi

24 listopada o godzinie 18.00 w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbędzie się Wieczór biznesowy.

Podczas spotkania będą prezentowane dwie aplikacje, które powstały ze środków grantów przedwdrożeniowych w ramach projektu Interaktywny Inkubator Innowacyjności 4.0, w którym to Akademia Pomorska jest partnerem, liderem jest Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy.

 

Tego typu projektu jest realizowany pierwszy raz na uczelni. To bardzo innowacyjny projekt, wspierający działania naukowców poprzez środki finansowe (granty przedwdrożeniowe) i pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami, które mogłyby być zainteresowane wdrażaniem rozwiązań opracowanych przez naukowców do swojej działalności.

 

W ramach projektu powstanie również spółka celowa na uczelni oraz spółki spin offowe. Spółka celowa będzie niezależnym podmiotem jeśli chodzi o strukturę uczelni, jej forma prawna ułatwi współpracę z biznesem przez np. brak procedur zamówień publicznych, które wydłużają kontakt i samą współpracę z przedsiębiorcą.

 

Projekt "Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4,0", współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R).

 

Prelegentami Wieczoru biznesowego będą Janusz Gierszewski oraz Joanna Grubicka.

 

Janusz Gierszewski - doktor habilitowany, profesor uczelni - Akademii Pomorskiej w Słupsku . Autor przeszło 100 publikacji poświęconych wielu aspektom bezpieczeństwa. Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem podejmuje zagadnienia organizacyjnej, kryminologicznej oraz kulturowej problematyki tego obszaru w ujęciu systemowym. Ma bogate doświadczenie praktyczne w problematyce bezpieczeństwa (mł. insp. Policji w st. spocz., biegły sądowy, członek komisji bezpieczeństwa, wiceprzewodniczący Rady Programowej CEW ) oraz organizacyjnym na uczelni (dziekan, rektor PWSH Pomerania, a obecnie Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania AP ) oraz dydaktycznym. Promotor przeszło 100 prac magisterskich i licencjackich, doktoratu oraz recenzent wielu rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz monografii i artykułów naukowych.

 

Dr Joanna Grubicka - doktor nauk technicznych Instytutu Badań Systemowych PAN, w Warszawie, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Członek Akademickiego Stowarzyszenia Oświatowego przy AP w Słupsku, Stowarzyszenia Nauki o Bezpieczeństwie w Siedlcach, Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Komputerowego w oddziale Kujawsko - Pomorskim. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego: Social development & Security oraz Studia nad Bezpieczeństwem.
Uczestniczka w Zespole Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN ekspertyz dotyczących stanu pedagogiki medialnej w Polsce w świetle istniejących cyberzagrożeń jak i wyłączenie do edukacji szkolnej nowych mediów i komunikatorów społecznych. Współpracuję z Pracownią Badań Społecznych Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK w Warszawie w zakresie realizacji projektów NASK PBS. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa z zakresu cyberbezbieczeństwa. Inicjatorka i współorganizatorka konferencji pt. Przemoc w sieci, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego; Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu niezawodności obiektów technicznych, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, projektowania strategii edukacyjnych, bezpieczeństwa w sieci, usługach w sieci, współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych: teorii mediów, komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, zagrożenia cyberprzestrzeni. Bieżące zainteresowania naukowe ukierunkowane na problematykę bezpiecznego korzystania ze współczesnych technologii i szeroko pojętą profilaktykę cyberpatologii.

 

Aplikacja opracowana przez zespół pod kierownictwem dr hab. Janusza Gierszewskiego:

SafeTy Aplikacja mobilna oraz przeglądarkowa w technologii React Native dla systemów android oraz iOS pozwalająca na wprowadzanie, analizowanie i badanie zdarzeń w okolicy użytkownika w celu budowania map bezpieczeństwa.

 

Aplikacja utworzona przez zespół pod kierownictwem dr Joanny Grubickiej:

Aplikacja PhonoStop to prototyp mobilnego systemu do analizy i oceny poziomu zagrożenia zjawiskiem fonoholizmu. Aplikacja spełnia funkcję diagnostyczną, ochronną i edukacyjną oraz składa się z dwóch oddzielnych aplikacji mobilnych oraz panelu zarządzania. Program kontroluje m.in. ilość czasu spędzonego przy telefonie oraz rodzaj aktywności. Aplikacja również blokuje strony stanowiące zagrożenie dla użytkowników. Posiada ona funkcję kontroli rodzicielskiej, umożliwia zablokowanie stron w 24 kategoriach zagrożeń, dodanie stron na czarną listę, wyłączenie dostępu do Internetu w określonych godzinach, zablokowanie wybranych stron.


Wydarzenie odbędzie się w siedzibie 
Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
przy al. Sienkiewicza 19 w Słupsku.

Zapisz się tutaj

Znajdziesz nas tutaj