Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na sympozjum

Zaproszenie na sympozjum

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 4 grudnia 2018 roku na sympozjum pt.: Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza.

      Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową  i materialną naszego Wspólnego Dobra.

         Konferencja Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza jest formą spotkania ludzi nauki i sztuki, duchownych oraz zwykłych obywateli. Nasza inicjatywa ma przede wszystkim wymiar naukowy: historyczno-religioznawczy oraz kulturoznawczy. Św. Barbara jest w tradycji polskiej znana głównie jako patronka górników, jednakże dla kultury Pomorza występuje w znaczeniu patronki rybaków i ludzi morza. Opowieści o Świętej do dziś stanowią także inspirującą przestrzeń do analiz realizowanych w dukcie literaturoznawstwa oraz historii sztuki.

                                                                                             Patronat nad sympozjum objął

Ks. Biskup Edward Dajczak

       Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

image alt text

PROGRAM SYMPOZJUM:

godz. 9.00

Msza Święta w kościele p. w. św. Jacka w Słupsku celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka,Biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

godz. 10.00

Otwarcie sympozjum: Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza

J. M. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

- Patron sympozjum J. E. ks. Biskup Edward Dajczak

- Opiekun merytoryczny

dr hab. Adela Barbara Kuik-Kalinowska, prof. AP

- Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Marzenna Mazur

Część I (10.30-12.00)

dr hab. Adela Barbara Kuik-Kalinowska, prof. AP

Barbara swiãtô ò rëbôkach pamiãtô. Kult św. Barbary w tradycji literackiej Kaszub

dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP

Między Świętopełkiem gdańskim a Krzyżakami. Trzynastowieczne dzieje głowyśw. Barbary

dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP - Symboliczne aspekty opowieści o św. Barbarze

12.00-12.15

przerwa kawowa

Część II (12.15-13.45)

mgr Przemysław Kobiałka (STS w Akademii Pomorskiej)

Zabytkowy późnogotycki kościół św. Barbary w Gdańsku

mgr Wojciech Wróblewski (STS w Akademii Pomorskiej)

Perła dawnej architektury Kaszub – kościółek pw. św. Barbary ze Swornegaci

mgr Ewa Jaszewska (STS w Akademii Pomorskiej)

Neobarkowo-modernistyczny kościół pw. św. Barbary w Swornegaciach.

Dzieje i architektura

dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

Wiara i wieża. Z problemów ikonografii świętej Barbary

Święta Barbara w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego

13.45-14.30

dyskusja i zakończenie sympozjum

Znajdziesz nas tutaj