Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim 2018/2019

Wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim 2018/2019

Oferta wykładów do wyboru: STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE III rok SPS. Terminy wykładów z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni 2018/2019 (6 wykładów + 7. ostatni na zaliczenie - jest dłuższy trwa 3 godziny lekcyjne)

 

Wybór - od 5.02.2019 r.

UWAGA!
I. Studenci studiów stacjonarnych w e-dziekanacie (wirtualnym dziekanacie) wybierają 1 wykład.

Proszę przed wyborem przedmiotu dokładnie przeczytać treść poniższej tabelki.
II. Studenci studiów niestacjonarnych nie wybierają w e-dziekanacie (wirtualnym dziekanacie) przedmiotu. Ze względu na małą liczbę studentów dla Państwa został wyznaczony jeden przedmiot, który zostanie przypisany odgórnie.

W razie problemu należy kontaktować się mp@apsl.edu.pl

Pobierz ofertę:

 

Znajdziesz nas tutaj