Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Wizyta w Państwowym Uniwersytecie Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Wizyta w Państwowym Uniwersytecie Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

11 lipca br. odbyło się spotkanie JM Rektora AP w Słupsku dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, z władzami Państwowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy (NUBiP) w Kijowie

– z JM Rektorem prof. Stanisławem Nikołajenko i Dziekanem Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego NUBiP w Kijowie prof. Wasylem Szynkarukiem.

      Spotkanie to dotyczyło Programu Podwójnego Dyplomu na następujących kierunkach: ochrona środowiska, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie – w języku angielskim. W mijającym roku akademickim z NuBiP-u w Kijowie do Akademii Pomorskiej przybyło 25 studentów w ramach wymiany semestralnej i 68 osób w ramach Programu Podwójnego Dyplomu.

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj