Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
W Słupsku powstanie Centrum Badań nad Chorobami Cywilizacyjnymi. MNiSW przekazało na ten cel 1,7 mln zł

W Słupsku powstanie Centrum Badań nad Chorobami Cywilizacyjnymi. MNiSW przekazało na ten cel 1,7 mln zł

25 stycznia 2019 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła na Sejm, Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Müllera i JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, a także Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dr. hab. Przemysława Kowiańskiego, prof. AP i dr Moniki Waśkow, Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów WNoZ

poświęcona dofinansowaniu dotyczącemu utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Chorobami Cywilizacyjnymi.

         Zostało ono zaprojektowane jako ośrodek o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalający na realizację tematyki zarówno z zakresu badań podstawowych i teoretycznych, jak również klinicznych, epidemiologicznych, a także z zakresu psychologii i socjologii chorób cywilizacyjnych.

         W ramach Centrum Badań utworzone zostaną pracownie: badań klinicznych, epidemiologicznych i analizy statystycznej; badań procesów metabolicznych, a także badań podstawowych i doświadczalnych w przebiegu chorób cywilizacyjnych.

Galeria zdjęć

Znajdziesz nas tutaj